Copyright

Copyright © 2004-2024, Galerie de Kapberg.

Galerie De Kapberg
detail

Kunstwerken, en foto's van op de site getoonde kunstwerken zijn beschermd via het auteursrecht.
Alle rechten voorbehouden.

Overname van afbeeldingen van Galerie De Kapberg is slechts toegestaan met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Galerie De Kapberg.