Exposeren bij Galerie De Kapberg

Galerie De Kapberg

U wilt exposeren

Als u, professioneel kunstenaar, wilt exposeren in Galerie de Kapberg kunt u documentatie per e-mail toezenden aan de Secretaris van de Tentoonstellingscommissie (details zie aanmeldingsformulier).
Met nadruk worden ook beeldhouwers, keramisten en andere 3D kunstenaars uitgenodigd om te reageren.

Tentoonstellingscommissie

De secretaris legt uw aanvraag voor aan de commissie. Die besluit vervolgens of zij aanleiding ziet om nader met uw werk kennis te maken, meestal door middel van een atelierbezoek. Op basis van documentatie en atelierbezoek neemt de commissie het besluit u wel of niet uit te nodigen voor een tentoonstelling. Het besluit zal u schriftelijk en/of per e-mail worden meegedeeld.
Over het besluit van de commissie wordt niet gecorrespondeerd.

Planning

De commissie werkt één jaar vooruit. Het lopende jaar ligt dus vast. In oktober wordt het jaarprogramma voor het komende jaar definitief vastgesteld. Tussen uw aanvraag en een besluit kan enige tijd verlopen.
Tijdens een reguliere tentoonstelling is Galerie De Kapberg 6 lange weekenden geopend (op vrij/za/zo), tijdens de zomertentoonstelling, in juli-augustus, is dat 9 weekenden.

Voor een overzicht van de verschillende zalen: klik hier. Voor een idee van de dimensies van de verschillende zalen in Galerie De Kapberg verwijzen wij naar een aantal schetsen: plattegrond van Galerie De Kapberg, wanden voorkamer.jpg, wanden trapzaal.jpg, wanden kapzaal.jpg, wanden grafiekzolder.jpg.

Galerie De Kapberg
Galerie De Kapberg

Kosten

De vaste kosten van een tentoonstelling (kosten opening, drukwerk en porto, verzekering, reclame, etc.) zijn door het bestuur bepaald op € 390 per tentoonstelling, voor de zomertentoonstelling is dat € 440. Het bedrag wordt gedeeld door het aantal exposanten. De galerie vraagt 33,3% bemiddelingskosten.
Galerie De Kapberg is niet BTW-plichtig.

Aanmelden

Maakt u voor uw opgave alstublieft gebruik van ons standaard aanmeldingsformulier en volg de aanwijzigingen daarin opgenomen.

Onder bijvoegen van 3 recente, representatieve foto's (zie instructies op het aanmeldingsformulier) stuurt u het ingevulde formulier per e-mail naar de secretaris van de tentoonstellingscommissie. Uiteraard krijgt u een bevestiging van ontvangst.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw interesse in Galerie de Kapberg.