Vrienden van Galerie De Kapberg

Galerie De Kapberg

Waarom Vrienden?

De meer dan 200 Vrienden vormen een vaste kern van bezoekers. Hun betrokkenheid is ons dierbaar, terwijl hun financiële bijdrage zorgt voor een solide basis van waaruit wij ons werk kunnen blijven doen.
U bent reeds Vriend van Galerie de Kapberg voor € 15 per jaar (meer mag ook).

De Vrienden ontvangen jaarlijks het tentoonstellings-programma en voor iedere expositie een uitnodiging om bij de opening aanwezig te zijn. Ook van onze overige activiteiten worden de Vrienden op de hoogte gehouden. Als het tentoonstellingsjaar succesvol is geweest, wordt er in december een kunstwerk verloot onder onze Vrienden.

Kortingsregeling voor Vrienden

Vrienden krijgen 5 % korting op de aankoop van een kunstwerk in de Galerie.

.

Wilt u Vriend(in) worden?

Galerie De Kapberg
Galerie De Kapberg

Maak uw donatie van minimaal € 15 over op rekening: NL64 RABO 0315­ 7099 44 t.n.v. Stg. De Kapberg in Egmond aan den Hoef.
Vermeld daarbij uw naam, adres met postcode en telefoonnummer. Wij nemen u dan op in ons Vriendenbestand.

U kunt ook gebruikmaken van een machtiging: (formulier voor machtiging) en volg de aanwijzigingen daarin opgenomen.

Als u ons tevens uw e-mailadres doorgeeft (via info@galeriedekapberg.nl) kunnen wij u langs deze weg op de hoogte houden.

Bij voorbaat hartelijk dank.