Persbericht

Expositie 20 mei t/m 25 juni 2006


Klik op de foto's voor een groter beeld

Dien Jorien
Geertsma

keramiek
Simon
Oud

zinkplastieken
Jan
van der Woud

wandobjecten

Oceaanstomers, polderlandschappen en stripverhalen in De Kapberg

Egmond aan den Hoef. In Galerie De Kapberg exposeren van 20 mei t/m 25 juni 2006 Simon Oud met wandobjecten in zink, Jan van der Woud met wandobjecten in acryl op hout, en Dien Jorien Geertsma met keramiek.

Agrarische bouwvormen als bakens in het landschap van de polder - dat onderzocht Simon Oud in zijn vroegere werk, net als nu objecten in zink. Boerenschuren met hun gesloten karakter, in sterk contrast met hun weidse omgeving stonden model voor zijn sculpturen. Hij zocht in zijn werk de grens tussen vorm en ruimte. In zijn recente werk gaat het niet zozeer om het contrast als om de wisselwerking tussen landschappelijke elementen, en de samenhang tussen de polder en zijn bewoning. Objecten met een sterk perspectief, nog eens versterkt door de plaatsing aan de wand - het object zelf functioneert als verdwijnpunt. De mogelijkheden van het materiaal zink bepalen mede het ontstaan van zijn werk. Al construerend wordt het plaatmateriaal verzelfstandigd tot een beeld, waarin vormcontrasten en lichtgeleiding belangrijke elementen zijn.

Ook Jan van der Woud maakt wandobjecten, maar van een heel ander karakter. Zijn werk is eigenzinnig te noemen, en dat maakt het moeilijk het in een kunststroming in te delen. Een belangrijk element in striptekeningen, de tekstballon, vormt de basis voor zijn recente werk. Van der Woud gebruikt deze ballon - maar dan zonder tekst - als uitgangspunt voor een serie varianten, die betekenis krijgen door verrassende ingrepen in de vorm. De wandobjecten, als een perfecte grafische lijn in ruimtelijke vorm uitgevoerd zijn geschilderd in felle, soms fosforiserende kleuren waarvan de gloed letterlijk uitstraalt op de omgeving. Volgens van der Woud kan zijn werk worden gezien als een statement, een provocatie, een commentaar op het vele inhoudsloze gepraat in samenleving en kunstwereld. Het werk probeert hieraan een poëtisch tegenwicht te bieden.

De keramische objecten van Dien Jorien Geertsma worden gekenmerkt door beweging en een sterke contour. Te zien zijn twee series, objecten die zijn afgeleid van schepen en een serie alledaagse gebruiksvoorwerpen die een loopje nemen met de gebruiksfunctie. Kannen zijn als het ware binnenste buiten gekeerd, wandobjecten van kop en schotels vertonen overeenkomsten met striptekeningen. In de serie over schepen is de gedachte, of de herinnering aan een schip (affiches uit de jaren twintig van grote oceaanstomers bijvoorbeeld) belangrijker dan een realistische weergave. Er is een voorkeur voor dubbelzinnigheid: vaak zijn in de vorm verwijzingen zichtbaar naar andere herkenbare objecten. Op die manier kan een hoed ook een boot zijn, of heeft een schip de karaktertrekken van een strijkbout of een fluitketel. [DJG]